Katholiek Vormings Onderwijs
Als kinderen vragen, werken we samen aan hun vorming
Home

Laatste nieuws

01
SEP
2023

Studiegids KVO

(De Stichting) Katholiek Vormingsonderwijs is de rooms-katholieke organisatie voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. KVO zendt namens de Nederlandse bisschoppen docenten uit om lessen katholiek vormingsonderwijs te verzorgen. KVO studiegids

Katholiek Vormings Onderwijs

Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Waarom is iemand je vriend? Wie heeft de wereld gemaakt en waarom? Wat is goed om te doen? Waarom leven we eigenlijk? Kinderen zitten vol vragen.

Vormingsonderwijs helpt kinderen om een eigen antwoord te vinden op hun levensvragen, vanuit een levensbeschouwelijke richting naar keuze van de ouders. Bijvoorbeeld de katholieke.

Bij lessen katholiek vormingsonderwijs ontdekken de leerlingen de rijkdom van het katholieke geloof. Dit katholieke geloof stelt ons steeds weer dezelfde vraag: “Wil jij een stukje met ons op weg gaan om samen te ontdekken wie Jezus voor jou kan zijn?” In de lessen gaan we samen op zoek naar een antwoord.

Over KVO
Vormingsonderwijs

Ieder kind kan onder schooltijd vormingsonderwijs ontvangen. Dat is een uniek recht, vastgelegd in de wet. De ouders/verzorgers van kinderen op openbare basisscholen of samenwerkingsscholen kunnen op vrijwillige basis kiezen voor het volgen van katholiek vormingsonderwijs.

Scholen

Wij bieden

  • een lesuur per week aandacht voor levensvragen;
  • ruimte voor eigen inbreng en dialoog;
  • vertrouwd raken met feesten, verhalen en rituelen uit de katholieke traditie;
  • ontwikkeling van een eigen kijk op het leven;
  • leren respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.
Ouders

Docenten

Katholiek vormingsonderwijs wordt gegeven door enthousiaste en goedopgeleide vakdocenten. Meer weten?

Ga naar Werken bij